Klelund
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-73

Fredningsnr.
33063

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4330, p. 332-33.

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 25/7 1851. Købt Afmærkn.: MS 1892. Langdysse, 3 m x 74 m, 2 m høj; i midten kammer af 2 bæresten i hver langside, 1 i hver ende, svær dæksten. Randsten nordøst 40, sydøst 3, sydvest 35. Lyng i plantage. NM.I.: Langdysse, 74 x 8 m, 2 m høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1851 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, fredlyst jf. Fortegnelsen af 1877. S. 30. Ifølge en af Kaptain A.P. Madsen optagen Beskrivelse er den 234' (ca. 74 M.) lang, 23-25' (7-8 M.) br., med Længderetning Nv-Sø. Ved den sydøstre Ende findes 3 mindre Randsten, mod No. 41 og mod Sv. 34 Randsten. Enkelte ere kun lidet synlige og mulig dækker Jordhøjningen over flere. I Midten af Dyssen findes et stensat Kammer, sat af 5 Bæresten, 1 mod Nord, 2 mod Øst og Vest; Udgangen er i S.s.v. Overliggeren er paa opr. Plads, 11' (3,6 M.) l., 3' (2,6 M.) bred. Denne Beskrivelse stemmer i det hele med de nu sete forhold, jf. Planche V, Blad 1-3 og Fotografierne paa Pl. VI-VII. Jordhøjningen er indtil ca. 2 M. h.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 74 x 8 m., 2 m. høj; i midten kammer af 2 bæresten i hver langside, 1 i hver ende. Svær dæksten. Randtsen i NØ 40, SØ 3, SV 35. Lyng i Plantage.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)