Klelund
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-74

Fredningsnr.
330610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4331, p. 333.

Fredningstekst
Klelund, matr.nr.11g: Langdysse i skel til matr.nr.10a af Klelund, Lindknud sogn. Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Afmærkn.: MS 1892. Købt. Langdysse, ca. 117 x 8 m, ca. 1,25 m høj. Nær sydøstenden kammer af 2 bæresten i hver langside og 1 i hver ende, svær dæksten. Rand- sten: nordøst 29, sydøst 1, sydvest 32. Lavning nær østenden, lille indhak fra nord ved kamret. Lyng og græs i ager. NM.I.: ......og 1 i hver ende samt dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1840 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, fredlyst, jf. Fortegnelse af 1877, S. 34. Efter en af Kaptain A.P. Madsen 1892 optagen Beskrivelse, sammenholdt med de nu sete Forhold (jf. Pl. VII, Blad 1-4 og Fotografierne paa Pl. IX og X) har den Længderetning Nv-Sø og er 368' = 117 M. l, ca. 8 M. bred. Højningen er ca. 4' (1,3 M.) h. Af Randsten ses midt for sydøstre Ende en større, opretstaaende Sten; mod nordøst ere synlige 29 mindre Sten, mod sydvest 32 Sten. Flere Sten er jorddækkede. Nær Dyssens sydøstre Ende findes et Kammer med Retn. nordøst-sydvest, sat af 6 Bæresten (1 mod nø, 2 i hver Side) og 1 Tærskelsten mod sv. Kamret er 8'6" (2,7 M.) l., 4'10" (1,6 M.) bredt. Midt paa Dyssen er en større, gravet Fordybning, maaske Stedet for et andet Kammer. - Dyssens sydøstre Halvdel er i det hele velbevaret, det øvrige ikke lidet medtaget.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 117 x 8 m. 1,25 m. høj. Nær SØ-enden kammer af 2 bæresten i hver langside og 1 i hver ende; samt dæksten. Randsten NØ 29, SØ 1, SV 32. Lavning nær østenden, lille indhak fra N ved kamret. Lyng og græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)