Bremlevænge Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-12

Fredningsnr.
40194

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4019-4,3,2,1 Matr.: Nygård og Låddenborghus Matr.nr. 1h Høj, 1 x 12 m. Granbeplantet i skov. NMI: Nygård og Låddenborghus 1p
Undersøgelsehistorie  (6)
1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
I det sydøstlige Hjørne 3 Jordhøje [sb.12A-C] i Fortsættelse af Gravpladsen I paa Nygaards Mark.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Granbeplantet i Skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordhøj uden synlige sten. Store kvasbunker henlagt på og omkring højen. SØ for højen består 100 m zonen af ryddet skov. Mål: 1,5x15x15 m. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)