Præsthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-112

Fredningsnr.
330621

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. "Præsthøj", ca. 5,5 x 40 m. I top gammel afgravning, 3,5 m bred, 1,25 m dyb. På siderne gamle huller, i nord 3 gamle kartoffelkuler. I foden i nordøst lille gammelt brud, mod øst 2 store brud. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, højt og frit liggende Høj, kaldet "Præsthøj", ca 5,6 M. h., 40 M. br. I Toppen ses en gammel, for størstedelen tilgroet afgravning, 3,5 M. br., indtil 1,2 M. dyb. Paa Højsiderne ses flere gamle, smaa og tilgroede Huller og i Højfoden mod Nordøst ses et lille, gammelt Brud. I Højsiden mod Nord findes 3 Kartoffelkuler. Mod Øst ses ved Siden af hinanden 2 store Brud, 1-2 M. dybe og tilsammen ca 9 M.br. De gaa indtil 9 M. fra Foden; det det sydligste er forlænget med en lille, overfladisk og tilgroet Afgravning. Højen er lynggroet og ligger i Ager. Bør fredlyses. Forsøg er gjort 1893 af Neergaard, 1898 af Kjær. Om Fredlysning uden Vederlag er der ikke Tale.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præsthøj", 5,5 x 40 m. I top gammel afgravning, 3,5 m. bred, 1,25 m. dyb. På siderne gamle huller, i N 2 gamle kartoffelkuler. I foden i NØ lille gammelt brud, mod Ø 2 store brud. Græs og lyng i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)