Oxlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-139

Fredningsnr.
330716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Jens Pedersen. Okslund Mark. Diplom Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 15 m i tværmål. I top lille lavning; her er rejst en slank sten. Foden i nord lidt afpløjet. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj eller Stenrøse paa hældende Terrain, mindst 1,5 M. h., 15 M. br. den synes udelukkende at bestaa af 10-50 Cm. store Sten. I Toppen ses et mindre Hul: en Forsøgsudgravning. I Højens Nærhed findes store Bunker af Sankesten. Bevoksning: 1979: Græs.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. I toppen lille lavning; heri rejst en slank sten. Foden i N lidt afpløjet. Græs og lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs i dyrket mark. Skæres i V af læhegn. Overfladen ujævn. I top, der er affladet, en lav sænkning. Ø for højen, ved foden, ligger en større dynge rydningssten, ca. 10 x 5 x 1,5 m. På højtop 3 større sten liggende på fladsiden. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Foto: S/H, 04, neg.nr. 08, set fra S. F, 03, neg.nr. 33, set fra S. Flyfoto S4015-F153/110. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)