Oxlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-145

Fredningsnr.
330611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4336, p. 333.

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Jens Fr. Hansen. Okslund Mark. Diplom Langdysse, ca. 20 x 8 m; i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randsten. Græs og træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt forstyrret Langdysse (jf. Pl. XII, og Fotografi paa Pl. XIII). Jordhøjningen er nogenlunde uforstyrret, har Længderetning Ø-V og er ca. 20 M. l., ca. 8 M. br. og er 0,8 M. h. Mod Syd synes 2 á 3, mod Nord 5-6 og mod Vest 1-2 Randsten at staa paa Plads, om end delvis jorddækkede. I Højningens Midte, dog nærmest Vestenden ses et Kammer, hvis Dæksten mangler. Et Brudst. henligger tæt Øst for Kamret. Kamret er rectangulært med Retn. N-S, sat af 2 Sten i hver Langside, 1 for nordre Ende og en Tærskelsten, lidt lavere end de øvrige, mod Syd; det er i Bunden 2,00 M. l., 1,20 M. br. Samtlige Sten hælde indad; Østsiden er betydelig lavere end Vestsiden. Kamret er tømt.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 8 m.; i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randste. Græs og træer i ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)