Oxlund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-145

Fredningsnr.
330611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4336, p. 333.
Fredningstekst

Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Jens Fr. Hansen. Okslund Mark. Diplom Langdysse, ca. 20 x 8 m; i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randsten. Græs og træer i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt forstyrret Langdysse (jf. Pl. XII, og Fotografi paa Pl. XIII). Jordhøjningen er nogenlunde uforstyrret, har Længderetning Ø-V og er ca. 20 M. l., ca. 8 M. br. og er 0,8 M. h. Mod Syd synes 2 á 3, mod Nord 5-6 og mod Vest 1-2 Randsten at staa paa Plads, om end delvis jorddækkede. I Højningens Midte, dog nærmest Vestenden ses et Kammer, hvis Dæksten mangler. Et Brudst. henligger tæt Øst for Kamret. Kamret er rectangulært med Retn. N-S, sat af 2 Sten i hver Langside, 1 for nordre Ende og en Tærskelsten, lidt lavere end de øvrige, mod Syd; det er i Bunden 2,00 M. l., 1,20 M. br. Samtlige Sten hælde indad; Østsiden er betydelig lavere end Vestsiden. Kamret er tømt.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 8 m.; i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randste. Græs og træer i ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Detaljebillede - kammeret set fra nord
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Foto, detalje
Foto, oversigt
Herredstegninger