Kathøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-148

Fredningsnr.
330723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Kathøj", ca. 2 m høj og ca. 22 m i tværmål. Stort ca. 3,5 m bredt hul i top med udgang i sydøst. I lille lyngareal. Lyng. Restaureret 1953: Et hul i toppen 3,5 x 5 m bredt og 1,3 m dybt med udgang gennem høj- siden mod øst blev tilkastet med jord, der henlå som en vold ved højfoden mod øst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj paa en banketop, 2,00 M. h., 22 M. br. Højen er udgravet (Friis, Kolding) med et 3,30 M. br. Hul i Toppen. Af Højen er optaget (og af Friis nummereret) en Del Sten, delvis flade, der synes at have dannet et Kammer. I Hullet ligger en stor Sten, 1,30 x 0,90 x 0,25; I dets Østside ses Rest af en Stenpakning. Bevoksning: 1979: Lyng.

1898 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kathøj", 2 x 22 m. Stort 3,5 m. br. hul i top med udgang i SØ. I lille lyngareal. Lyng.

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 100/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/57; 100/56; 100/55; 100/54; 100/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. numre i flere sogne og amter]: Diverse restaureringer samt korrespondance i denne forbindelse. Restaureringer af gravhøje anvendt af værnemagten i 1940-45.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kathøj". Høj. Bevokset med lyng og græs på mindre areal med lyng i dyrket mark. Overflade ujævn og de tidligere nævnte huller i højtoppen er ikke, som skrevet, tilkastede. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Foto: S/H, 04, neg.nr. 09, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 35, set fra SØ. Flyfoto S4015-F154/069. Bevoksning: 1979: Lyng.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)