Vittrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-163

Fredningsnr.
330719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 14 m. Svag lavning i top. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
157-64. En Gruppe af 8 Høje, udgravede af Tjenestekarl Niels Knudsen Gilbjerg …163 er 1,00 M. h., 17 M. br. I den findes et nu sammenstyrtet Gravkammer. Ved en tidligere besigtigelse var det erfaret, at Kamret var en aflang Kiste, indtil 6'5" (2,1 M.) l., 2'2" (0,7 M.) br., sat af 3 Bæresten i søndre og nordre Langside, 2 for vestre og 1 for østre Ende. Saavidt ses, har Kamrets Bund ligget ca 1,4 M. lavere end den omgivende Jords Overflade. Kamret var ca 0,6 M. dybt. Det meddeles, at der i Kamret var f. 4 Øxer af Sten, med Skafthul, nedstukne i hver sit Hjørne (Løs Notits af Fredstrup).

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Svag lavning i top. Lyng i hede.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at den nu ligger i dyrket mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H, 04, neg.nr. 13, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 43, SØ.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)