Vittrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-176

Fredningsnr.
330725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
[Fra sb. 176-77, ifg. sognebeskrivelsen, en stridsøkse samt ravperler, fra den ene høj desuden en lansespids af bronze - alle genstande bortkommet]: Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3949, p. 73.

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 10 x 14 m, 1,5 m høj. I top lavning, 3 m bred, 0,75 m dyb. Fortrampet af kreaturer, navnlig nordsiden. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,30 M. h., 11 M. br. Foden er afpløjet og afgravet paa alle Sider undtagen mod Øst. Højen er lynggroet, i Ager. Udgravet; den har haft et Stenlag eller en Stenkærne. I Nr. 176 og 177 er: i begge fundet en Stridsøxe og Ravperler, i den ene tillige "et Bronzespyd".

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 726/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 (v. Th. Mathiassen) og gdr. Niels Sørensen ang. kreaturnedtrampning af gravhøj, sb. 176. Gårdejeren blev anmodet om at opstille et hegn omkring højen. [Gårdejeren var året før blevet politianmeldt og dømt for at have sløjfet nabohøjen, sb. 177, der var fredet]. Gårdejeren imødekom anmodningen om opstilling af et hegn omkring sb. 176.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 14 m., 1,5 m. høj. I top lavning, 3 m. bred, 0,75 m. dyb. Fortrampet af kreaturer, navnlig nordsiden. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs og lyng. I dyrket mark. Overflade ujævn og i top en sænkning. Fortrampet af kreaturer. Har ikke været overpløjet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, græs. Foto: S/H, 04, neg.nr. 11, set fra NV. F, 03, neg.nr. 39, set fra NV. Flyfoto S4015-F155/107.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)