Vittrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-191

Fredningsnr.
330724

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4337, p. 333.

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1893, købt. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller. Langdysse, ca. 40 m x 6 m, 1 m høj. Ca. 14 m fra vestenden kammer af 4 bære- sten og dæksten. Randsten: nord 15, syd 15, øst 3, vest 2. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, fredlyst ved Decl. thingl. 28/7 1893. den har retn. Ø-V og er 120' (ca 38 M.)l., 20' (ca 6,5 M.)br. og 2-3' høj. Mod N. ses 15 Randtsen (1 væltet), mod S. 15 (4 væltede), mod Ø, 3 (1 væltet og kløvet), mod vest 2 (væltede). 4 ' (ca 14 M.) fra Vestenden findes et Kammer med Retn. Ø-V, sat af 5 Sten (1 for vestre Ende), en mod N., 2 mod S, 1 mod Øst, samt en Overligger i opr. Leje; Kamret er for at hindre sammenstyrtning bleven fyldt med hovedstore Sten; det er udgravet. De ved Fredlysningen bemærkede Forhold stemte i det hele med de nu iagttagne. (Jf. Pl.XIV, Blad 1-2 og Fotografierne paa Pl. XV.).

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 6 m, 1 m høj. 14 m fra vestenden kammer af 4 bæresten og dæksten. Randsten: N 15, S 15, Ø 3, V 2. Lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Med kammer 14 m. fra V-enden. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, krat. Foto: S/H, 04, neg.nr. 10, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 37, set fra SØ. Flyfoto S4015-F155/108.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)