Ulvhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-199

Fredningsnr.
330726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Gdr.ske Ane Thomsen, Nedergård Mark. Diplom "Ulvhøj", ca. 2,25 m høj og ca. 22 m i tværmål. I top større sænkning; i øst smal sænkning fra top til fod; i sydvest lille rende fra tophullet. I sydøst mindre sænkning. Fod noget af- gravet i øst, lidt afpløjet i vest. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Ulvhøj", paa hældende Terrain, mindst 2,20 M. h., 22 M. br. I Toppen ses et Hul, som har gennembrudt et tæt under Overfladen liggende Stenlag.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ulvhøj", 2,25 x 22 m. I top større sænkning; i Ø smal sænkning fra top til fod; i SV lille rende fra tophullet. I SØ mindre sænkning. Fod noget afgravet i Ø, lidt afpløjet i V. Lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ulvhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Lyng, græs. Foto: S/H, 04, neg.nr. 12, set fra S. F, 03, neg.nr. 41, set fra S. Flyfoto S4015-F155/106.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)