Vittrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-205

Fredningsnr.
330729

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Herfra - ifg. sognebeskrivelsen - en bronzelansespids, bortkommet

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3951, p. 73.

Fredningstekst
Gravhøj. Højen er 3,2 m høj, 31 m Ø-V og 29 m N-S. I toppen er der en op til 0,5-1 m dyb nedgravning (dybest i øst), der er 2-6 m bred N-S og 7 m lang NV-SØ. På højens vestside er der en 3 x 3 m stor og 0,5 m dyb afgravning i forlængelse af den føromtalte nedgravning. Fra nedgravningen i toppen løber der en 1,5 m bred og 1 m dyb rende mod NØ. 2 m vest for renden og 3 m fra den nordøstlige højfod står der en 80 cm høj og 50 cm bred sten. Højen har stejle, afgravede sider mod Ø, S og N, medens V-siden er mere udfladet. Der løber et 60 cm højt skeldige hen over højtoppen (N-S), der dog er fjernet ved nedgravningen i toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,2 M. h., 25 M. br. den er udgravet fra Toppen og ca. 1,3 M. Under denne ses Toppen af en Stenkærne. I Højen er f.:" et Bronzespyd", 6" l. Østhalvdelen er beplantet; Resten lynggroet i Ager.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højvrag, udgravet med flere store, dybe gravninger.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Tæt bevokset med krat og træer i dyrket område. Stærkt forgravet og hullet over hele højoverfladen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F154/071.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)