Bremlevænge Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-12

Fredningsnr.
40193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4019-4,3,2,1 Matr.: Nygård og Låddenborghus Matr.nr. 1h. Høj, 1 x 12 m. Granbeplantet i skov. NMI: Matr.nr. Nygård og Låddenborghus 1p.
Undersøgelsehistorie  (5)
1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
I det sydøstlige Hjørne 3 Jordhøje [sb.12A-C] i Fortsættelse af Gravpladsen I paa Nygaards Mark.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Granbeplantet i Skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordhøj uden synlige sten. Et traktorspor i forb. m. træfældning i området fører hen over højen uden dog væsentlig at have beskadiget denne. Store kvasbunker henlagt i skovbunden tæt ved højen. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)