Drostrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-1

Fredningsnr.
340712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj med vildtbanesten En høj, 1,5-1,75 m høj, 11-15 m bred. På toppen en vildtbanesten af granit. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 5 //. Højen er græsklædt. Ovennævnte gravhøj må således ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Vildtbanestenen må ikke fjernes, flyttes eller beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 15 M. bred og 2,0 M. høj. Paa Toppen bærer den en 3 3/4 Alen høj Sten, mærket: Frederik den 5te Vildbane 1768 Nr.5. Højen er jevn rund og sikkert ingen Gravhøj. Bevoksning: 1979: Græs.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydl. Fjerdedel overpløjet, mod S. en ½ m. høj Stejlbrink, flad, udflydende, tvivlsom. Bevoksning: 1979: Græs.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i dyrket mark og bevokset med græs. Overfladen er ujævn. Toppen affladet og siderne fortrampet af kreaturer; især i N- og V-siden. På højtop en vildtbanesten; denne afbrudt i 2 stk. i gammelt brud, således at det største ligger i græsset ved siden af fodstykket, der stadig sidder på plads. Højens skader alle tæt tilgroede og er antagelig gamle. Vildtbanesten bør restaureres. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Vildtbanestenen er istandsat og står nu atter oprejst i fuld højde.

Litteraturhenvisninger  (0)