Stavlundgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-29

Fredningsnr.
330740

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Lauge Petersen, Staglundgård. Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, ca. 17 x 15 m, ca. 1,75 m høj. Vestsiden lige afskåret med en ca. 1 m høj stejlbrink; også nordsiden lidt afgravet. Langs østsi- den lille grusgrav, hvorved foden er beskadiget. På toppen en vildt- banesten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tvivlsom Gravhøj, 18 M. bred og 2 M. høj. Den bærer en 3 Alen høj Sten, mærket: F5 Vildbane 1768 No. 7. Højen er lynggroet i Ager. Bevoksning: 1979: Græs.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 15 m., 1,75 m. høj. Vestsiden lige afskaaret med en 1 m. høj stejlbrink; ogsaa nordsiden lidt afgravet. Langsøstsiden lille grusgrav, hvorved foden er beskadiget. På toppen en vildtbanesten. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Ret medtaget. I V-siden, der er stejlt afskåret, ses 4 hovedstore sten i brinken; muligvis senere indsat for at forhindre skred. Toppen affladet og hulet fladt i 2 trin mod Ø. På top desuden rejst en vildtbanesten med indskriften F.5. Overfladen ujævn og bevokset med græs og en enkelt gyvel. Højen ligger i dyrket mark. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: S/H, 04, neg.nr. 22, set fra SV. F, 03, neg.nr. 63, set fra SV. Flyfoto S4010-F157/143. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)