Stavlundgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-41

Fredningsnr.
330743

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, oprindelig 2,5 x 20 m. Toppen bortgravet og hele det indre omrodet. Graner i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 20 M. bred og 2,5 M. høj. Den er lynggroet i Ager. Højen er udgravet af en professionel Udgraver fra Vorbasse. Udgravningen er foregaaet gennem et 3,2 M. bredt og 2 M. dybt Hul. Det vides ikke, om der fandtes andet end Lerkarskaar.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, opr. 2,5 x 20 m. Toppen bortgravet og hele det indre omrodet. Graner i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Har været anselig. Højens overflade er meget ujævn og gennemhullet af rævegrave, hvilket især gælder det indre af det krater, der udgør højens indre; et hul, der med tiden er sammenstyrtet og nu delvis opfyldt af skovaffald. Højen er bevokset med græs og unge rønnetræer samt beliggende i skov i lysning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4010-F157/144.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)