Kronens Have
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-18

Fredningsnr.
40191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4019-4,3,1,2 Matr.: Nygård og Låddenborghus Matr.nr. 1h Lav høj, 0,5 x 10 m. Beplantet i skov. NMI: Matr.nr. Nygård og Låddenborghus 1p
Undersøgelsehistorie  (5)
1944 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Granplantagen imellen denne og Hou Vejen ligger 2 lave Jordhøje [sb.18-19].

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj ½ x 10 m. Beplantet i Skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordhøj uden synlige sten. I højens nordøstlige og centrale del to små, recente plyndringshuller, hhv. 1x1 og 1,5x1,5 m store, tilgroede. Mål: 0,7x15x15 m. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)