Gammelby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-71

Fredningsnr.
34079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4340, p. 333.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1952 e.Kr.)

Fredningstekst
Gammelby, matr.nr.9b. Ifølge NM.I. matr.nr.9a. Dyssekammer, skævt-firkantet, af 3 bæresten og 1 mindre. En rund højrest, omsat med sten, der bærer en mindesten for N.J. Termansen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 22,1 M. lang fra Øst til Vest og c. 9 M. bred. Af den omgivende Høj er der næsten intet tilbage, kun Kamrets Fod er fast omgivet med Haandsten. Nogle Randsten ligge omkastede ved de korte Sider. Den største af disse er 0,65 M. i Diam. 11,15 M. fra de østlige Randsten ligger et aflangt, firkantet Kammer, 1,10 M. langt fra Øst til Vest og 0,62 M. bredt. Det bestaar af fire Sidesten. Dækstenen mangler. Den østlige Sidesten er 1 M. lang og 0,7 M. [høj], den sydlige 1,10 og 0,90 M. høj, den vestlige 1,7 M. lang og 1,3 M. høj, den vestlige [nordlige] 0,7 M. lang. Mellem den sidste Sten og Veststenen er en Aabning paa 0,65 M. Dyssens Vægge helde meget stærkt indad. Inde i kamret er der Sten og Græs. Væggenes Højde er maalt inden fra og betegne saaledes ogsaa Kamrets Dybde de paagældende Steder. Man maa vel af denne Dybdes Størrelse slutte, at Kamret er forstyrret. Bevoksning: 1979: Græs

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, skævt-firkantet, af 3 bæresten og 1 mindre. I rund højrest, omsat med sten, de bærer en mindesten for N.J.Termansen.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højrest med dyssekammer og cementeret mindesten på top. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader, delvis fjernelse. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)