Nyby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-91

Fredningsnr.
330742

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Vestsiden og hele det indre bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 2 M. høj og 17 M. bred Høj. Den er beplantet i Plantage. Omtrent hele den vestlige Side af Højen mangler.

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Vestsiden og hele det indre bortgravet.

1952 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Bevokset med krat og træer i mindre skov. Højen er stærkt medtaget; hele østre side er bortgravet skråt fra top til fod. Højresten er nærmest en skal. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Træer, krat. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)