Ulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-115

Fredningsnr.
330737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Ifg. sognebeskrivelsen; bælteplade af bronze - bortkommet.

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3963, p. 75.

Fredningstekst
"Ulhøj", ca. 3,5 x 28 m. Toppen afgravet i 10 m's bredde, med ret hullet overflade; rende langs foden efter borttagne randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 3,5 M. høj og 28 M. bred Høj. Den er lynggroet i Ager. I Sydøstsiden er der en gammel Gravning og paa de andre Sider flere mindre. I Toppen har man gravet et 1 M. dybt Hul, hvorved man fandt et Bæltesmykke af Bronze, 0,08 M. i Diameter med ophøjede Cirkler og en Spids med en Længde af 0,03 M. og Bøjle med en Længde af 0,02 M. Stykket var medtaget og Spidsen brækket. Centralgraven synes dog urørt.

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ulhøj", 3,5 x 28 m. Toppen afgravet i 10 m. bredde, med ret hullet overflade; rende langs foden efter borttagne randsten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ulhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H, 04, neg.nr. 20, set fra SV. F, 03, neg.nr. 57, set fra SV. Flyfoto S4010-F157/148.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)