Nyby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-116

Fredningsnr.
330738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 18 m. I toppen hul, 3 m bredt, 0,5 m dybt; i nordøstfoden afgravning. Rævegrave. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 2,5 M. høj og 18 M. bred Høj. Den er lynggroet i Ager. I Toppen er der et græsgroet rundt Hul af ringe Dybde. Højen bestaar af Sten. Det kan ikke ses, om Centralgraven er urørt.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. I toppen hul, 3 m. bredt, 0,5 m. dybt; i NØ-foden afgravning. Rævegrave. Lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Noget medtaget. Overfladen ujævn. I top hul, ca. 3 m. bredt og 0,5 m. dybt. Hele højen gennemhullet af stadig benyttede rævegrave. NØ-foden noget afgravet. Højen er bevokset med græs, lyng, gederams og enkelte unge graner. Beliggenheden er en lysning i plantagen ud til dyrket mark i V. På og ved højen ligger en del skovaffald efter en nylig rydning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: S/H, 04, neg.nr. 21, set fra SV. F, 03, neg.nr. 59, set fra SV. Flyfoto S4010-F157/148.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)