Mannehøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-17

Fredningsnr.
350712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. H.P. Gejl. Diplom Afmærkn.: MS 1919, (oberstl. Lund) på nordsiden. Anseelig høj, en af "Mannehøje", 3,4-3,5 x 18-20 m. Topen affladet, flere ujævnheder og flade afgravninger i siderne, 5-6 randsten mod V og 1 mod N. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Ager. Store Kartoffelkuler ved Foden, navnlig mod Syd. Flere Randstene (?). 4 met. høj, 26 met. i Diameter. [[Fredlyst 1912 -J.C.Lund]]

1898 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 3.4 - 3.5 x 18-20 m. Toppen affladet, flere ujævnheder og flade afgravninger i siderne, 5-6 randsten mod vest og 1 mod nord. Græsklædt, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mannehøje". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: De nævnte randsten kunne ikke konstateres, da store dele af den pågældende del af højfoden var dækket af vildroser og bregner. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Foto: Farve 05.04.79 fra SV. Flyfoto S4042-F163/122.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)