Kongshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-53

Fredningsnr.
350711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vej, Historisk Tid (dateret 1067 - 1955 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Hans Jørgensen. Diplom Afmærkn.: MS 1919, (oberstl. Lund) ved fod mod øst. Anseelig høj, "Kongshøj" ("Sortebjerg"), 3,5-3,7 x 20-22 m. Flad top, større sænkning i SV, noget af side og fod i S afskåret af vej. Bevokset med græs og store graner, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sortebjærg", lyngklædt i Ager, stærkt ødelagt ved store Nedgravninger til Kartoffelkuler; imod Sydvest en stor Nedgravning. Foden firkantet afgravet, Toppen affladet. 4 met. høj, 26 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Kongshøj" ("Sortebjerg"), 3.5 - 3.7 x 20-22 m. Flad top, større sænkning i sydvest, noget af side og fod i syd afskåret af vej. Bevokset med græs og store graner, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kongehøj". Anselig. Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Siderne noget stejle. Der pløjes helt ind til højfod. Højfoden tangeres i S af tilkørselsvej til gård. På top i buskads indrettet legehule uden beskadigelse af høj til følge. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Farve 05.02.79 fra SV. Flyfoto S4042-F163/122.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)