Askov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-66

Fredningsnr.
350715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-2,2 x 17 m. Affladet top, hvorpå genforeningssten. Siderne lidt ujævne mod V, iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs og lidt buske langs foden mod Ø og V, i beplantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i ny Beplantning. 2,60 met. høj, 17 met. i Diameter. Bevoksning: 1979: Græs.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.0 - 2.2 x 17 m. Affladet top, hvorpå genforeningssten. Siderne lidt ujævne mod vest, i øvrigt velbevaret. Bevokset med græs og lidt buske langs foden mod øst og vest, i beplantning.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Over højen fører 5 fodstier. Der køres også over højen på knallert; fra højfod til top i S, Ø, V og N. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Skov, anlæg. Foto: Farve, 04, neg.nr. 70, set fra NV. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Registrering via historisk dokumentation
Kulturstyrelsen
Genforeningsstenen på gravhøjen er omfattet af fortidsmindefredningen. Genforeningsstenen, der blev indviet i Skibelund Krat den 15. juli 1920 i overværelse af kongefamilien og 10.000 deltagere, blev afsløret af fhv. forstander ved Skibelund Efterskole, Knud Pedersen. Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen (Vejen) har skabt Genforeningsstenen, mens teksten er forfattet af Kai Hoffmann. Teksten lyder: SVÆRDTID ER ENDT DET ER PLOVTID PAA NY VENNETID FRÆNDETID GROTID OG GRY KAI HOFFMANN På modsatte side: MÆND FRA VESTERHAVETS KYSTER TIL DET STILLE OCEAN HAR KÆMPET FOR AT RET BØR VÆRE MAGT VI MINDES DISSE HELTE I VOR SAGA SKAL DET STAA DE FRELSTE HJEM TIL DANMARK VORE BRØDRE SØNDEN AA På tredje side: 18 C IX 64 19 C X 20 Teksten er endvidere anvendt på Genforeningsstenen i Sigerslev på Stevns og på 1940-45-befrielsesstenen i Vålse på Nordfalster. Genforeningsstenen i Skibelund Krat stammer fra en stenblok fundet ved Læborg, der blev kløvet i fire dele. Den største sten anvendtes som Genforeningssten i Skibelund Krat. Øvrige dele af stenen er anvendt som gravsten i Askov (H.F. Feilbergs gravsted) samt på en mindesten i Rødding over frimenighedens faldne under 1. verdenskrig.

Litteraturhenvisninger  (0)