Messehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-74

Fredningsnr.
35076

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vej, Historisk Tid (dateret 1067 - 1898 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1899. Jeppe Johs. Jepsen. Afmærkn.: MS 1903, (Svend Muller) på vestsiden. Høj, en af "Messehøjene", 3,4-3,6 x 17-19 m. Gamle, overfladiske beskadigelser af siderne, særlig mod Ø og V, sænkning i top, syd- lige fod bortpløjet, vestfod og nordfod noget beskadiget. Græs- groet, i ager. (Beskadigelser ved kreaturnedtrampning).
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyng- og græsgroet i Ager. Toppen noget affladet. Mod Øst noget ødelagt ved Anlæg af en nu nedlagt Vej. 3,80 met. høj, 25 met. i Diameter. [[Fredlyst. M.S. Thingl. 28/7 1899. (Iflg. Dekl. beliggende paa Matr. Nr. 2b)]].

1898 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 823/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - en af "Messehøjene" - 3.4 - 3.6 x 17-19 m. Gamle, overfladiske beskadigelser af siderne særlig mod øst og vest, sænkning i top, sydlige fod bortpløjet, vestfod og nordfod noget beskadiget. Græsgroet, i ager. [[Beskadigelser ved kreaturnedtrampning, 823/54]].

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ved navn "Messehøje" - den ene af to. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet med nævnte udbedringer. Beskadigelser: Randbeskadigelser, affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, gyvel. Foto: Farve, 04, neg.nr. 34, set fra V. Flyfoto S4042-F163/125.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)