Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-88

Fredningsnr.
35074

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1882. Købt. Afmærkn.: MS (1892) på top. (1928, Hans Kjær) flyttet til østsiden. Meget anseelig høj, "Bavnehøj", 4-5 x 26-28 m. I toppen rund sænkning, indtil 3/4 -1 m dyb, iøvrigt velbevaret. Henover nordfoden et gran- hegn. Bevokset med græs, lyng og buske (mod N), i grusgravsareal. (Stor grusgrav umiddelbart op til højen).
Undersøgelsehistorie  (12)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Baunehøj", FM. [[1882]] (Jfr. Fortegnelse osv. 1876-85. S. 54).

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 502/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. N01 og forskellige aktørere ang. gravninger nær højen Baunehøj i forb. m. et mørtelværk.

1949 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 502/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01 i brev af 7// 1949: Øst for Baunehøj syd for Baunborg huse er anlagt et mørtelværk, hvorved der er foretaget gravninger lige ind til højens østrand.

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 468/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. gdr. Hans Hansen og N01 ang. sandgravning nær den fredlyste gravhøj "Baunehøj" i Malt sogn.

1951 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 468/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Sandgravning nær den fredlyste gravhøj "Baunehøj" ved Maltbæk i Malt s. (Ribe a.).

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 425/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Journalprotokol 1955: Fra insp. H. Norling-Christensen om høj i Maltbæk der trues af grusgravning. Anmeldt af fabr. Thomsen, Askov. Overført til 600/56. Journalprotokol 1956: Besigtigelse af høj ved grusgrav i Maltbæk (fabr. Thomsen). Overført til 604/57. Journalprotokol 1957: Besigtigelse af høj ved grusgrav i Maltbæk (C. L. Vebæk), d. 28/6 1957. Overført til 1258/58. Journalprotokol 1958: Istandsættelse af høj ved grusgrav i Maltbæk. Overført til 1219/59. [Ingen informationer om dette jour. nr. fandtes i N01's top. eller ber. arkiv i 2012 - evt. en fejl i jour. nr. eller en anden arkivplacering?].

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig høj, "Bavnehøj", 4 - 5 x 26-28 m. I toppen rund sænkning, indtil 0.75 - 1 m. dyb, i øvrigt velbevaret. Henover nordfoden et granhegn. Bevokset med græs, lyng og buske (mod nord), i grusgravsareal. [[Stor grusgrav umiddelbart op til højen, 425/55. [[= 1022/61]]. Grusgravningen ophørt mod øst, syd og delvis mod vest. Højen skal sikres mod nedstyrtning]].

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1022/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Ikke fundet i N01's top. eller ber. arkiv - 2012].

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj". Et meget anseligt anlæg i tilstand som tidligere beskrevet. Vedrørende omgivelser og bevoksning kan tilføjes følgende: Op ad den N-lige side vokser nu løvbærende ungtræer, i den øvrige periferi spredte mindre træer. S og Ø for højen en gammel grusgrav, der nu for en stor del fyldes op og dyrkes. Beskadigelser: Hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), grus. Foto: F, 04, neg.nr. 30, set fra S. S/H, 04, neg.nr. 36, set fra V. Flyfoto S4042 F162/059.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)