Brovnhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-96

Fredningsnr.
35075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/8 1912. Anton Madsen. Diplom Afmærkn.: MS (1919, oberstl. Lund) mod NØ. Anseelig høj, "Brovnhøj", 4 x 24-27 m, flad top, mod NV flad fordyb- ning, iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs, gyvel og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, græsgroet i Ager. Et mindre Hul i Toppen. Nedgravninger ved Foden. Noget aflang, 2,60 met. høj, 15-18 met. i Diameter.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. 603/31. [Overført til 278/32; overført til 76/33; overført til 38/34 - ingen af journalnumrene blev fundet i N01's top. eller ber. arkiv - i 2012. Sagen omhandlede en mulig udgravning af en fredlyst høj ved Maltbæk. Gdr. Anton Madsen. Sagen endte med et brev fra H. C. Broholm af 5/8 1934, hvori oplystes at ejeren ikke ønskede højen fjernet. Sagen blev hermed afsluttet.].

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Brovnhøj". 4 x 24-27 m., flad top, mod nordvest flad fordybning, i øvrigt velbevaret. Bevokset med græs, gyvel og et par buske, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brovnhøj". Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I Ø-siden vokser en del ungtræer; eg, tjørn og røn. I NV tangeres højen af markvej, men fredningsgrænse overholdt. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F, 04, neg.nr. 32, set fra V. S/H, 04, neg.nr. 37, set fra V. Flyfoto S4042-F162/059.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Foto, oversigt