Maltbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-117

Fredningsnr.
35078

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7-1,8 x 15-17 m. Siderne mod S og V noget forgravede, men eftergroede, større eftergroet indgravning fra N. I toppen sænkning, fortsættende sig mod SV. Bevokset med lyng og fyrrekrat, i plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Hede, delvis bortgravet mod Syd og Vest. 1,70 met. høj, 15 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.70 - 1.80 x 15-17 m. Siderne mod syd og vest noget forgravede, men eftergroede, større eftergroet indgravning fra nord. I toppen sænkning, fortsættende sig mod sydvest. Bevokset med lyng og fyrrekrat, i plantning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevokset med graner og græs i umiddelbar nærhed af bolig. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4066-F164/120.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)