Maltbæk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-117

Fredningsnr.
35078

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7-1,8 x 15-17 m. Siderne mod S og V noget forgravede, men eftergroede, større eftergroet indgravning fra N. I toppen sænkning, fortsættende sig mod SV. Bevokset med lyng og fyrrekrat, i plantning.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Hede, delvis bortgravet mod Syd og Vest. 1,70 met. høj, 15 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.70 - 1.80 x 15-17 m. Siderne mod syd og vest noget forgravede, men eftergroede, større eftergroet indgravning fra nord. I toppen sænkning, fortsættende sig mod sydvest. Bevokset med lyng og fyrrekrat, i plantning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevokset med graner og græs i umiddelbar nærhed af bolig. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4066-F164/120.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Høj set fra øst
Høj fra sydvest
Oversigtsbillede af højen - set fra V
Oversigtsbillede af højen - set fra NØ
Oversigtsbillede af højen - set fra SØ
Foto, detalje