Svinestihøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-130

Fredningsnr.
35079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Svinestedhøj", 2,8-3 x 20-22 m. Affladet top, mindre sænk- ninger mod SØ og NV, står med ret stejl brink mod Ø. Firkantet afpløjet. Bevokset med græs, i ager.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svinestihøj", lynggroet og nybeplantet i Ager. Toppen er affladet, med et Hul. Foden noget afgravet mod Øst og Syd. 4 met. høj, 25 met. i Diameter.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svinestedhøj", 2.8 - 3.0 x 20-22 m. Affladet top, mindre sænkninger mod sydøst og nordvest, står med ret stejl brink mod øst. Firkantet afpløjet. Bevokset med græs, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Svinestedhøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Den stejle side i Ø er ikke helt tilgroet. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Farve, 04, neg.nr. 66, set fra N. Flyfoto S4066-F164/118.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

§29e Deponerede jorddynger, bevokset med brændenælder set fra SØ
§29e Deponerede jorddynger, bevokset med brændenælder set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt