Skodborghus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190308-83

Fredningsnr.
350718

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. Jørgen Mortensen. Diplom Afmærkn.: MS (1919, oberstl. Lund) på østsiden. Høj, 2,8-3 x 17-18 m i Ø-V, 20-21 m i N-S. I toppen 2 mindre sænk- ninger. I siderne mod SØ og S gamle afgravninger. Foden mod Ø lidt afgravet. Tæt bevokset med træer og buske, i plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,30 met. Tværmaal 24,00 met. Toppen og Østsiden ere ødelagte ved talrige, udstrakte men ikke meget dybe, nu tilgroede Huller. Nordfoden er overpløiet og beplantet med Gran. Lynggroet i Ager. Høien er fredet i 10 Aar.

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.8-3.0 x 17-18 m. i øst-vest, 20-21 m. i nord-syd. I toppen 2 mindre sænkninger. I siderne mod sydøst og syd gamle afgravninger. Foden mod øst lidt afgravet. Tæt bevokset med træer og buske, i plantning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Utilgængelig p.g.a. vegetation. Bevoksning: Krat. Omgivelser: Krat. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)