Skodborghus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-209

Fredningsnr.
350719

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skel (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 - 1897 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. Uregenmæssig grundplan, 14 m NV-SØ, 11 m NØ-SV, 1,8-2 m høj Højen har ujævne sider, der står stejlt mod syd og nordvest. I toppen mindre sænkning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 1,60 met. Tværmaal 19,00 met. Paa Høien mødes 3 Skjelgrøfter og Skjeldiger.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høirest i skeldige mellem 3 ejendomme. Så godt som intet bevaret på Vejen-siden. 1.8-2.0 m. x 10-12 m. i øst-vest, 7-8 m. i nord-syd. Ujævne sider, der står stejlt mod syd og nordvest. I toppen mindre sænkning. Bevokset med græs og buske, i skel.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Farve, 04, neg.nr. 74, set fra S.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)