Torpe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090205-18

Fredningsnr.
431823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, diam. 7,5 . Større sten i midten af kredsen. Mindre gravning i NV-side. I stub.
Undersøgelsehistorie  (7)
1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
I en lille stubhave der nu er ryddet 325 m V.SV. for Guldhøj lå en lille stenkreds.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds i Stub. Diam. 7,5 m Større Sten i Midten af Kredsen. Mindre Gravning i NV-Side. (Bør ryddes for Krat ved Lejlighed). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 12059
Langelands Museum

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: 12059
Langelands Museum
Konstateret rester af kløvede sten samt en gravet grøft ind i den formodede runddysse.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)