Kirken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090206-22

Fredningsnr.
40199

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rester af jættestuekammer. I N 4 sidesten, i V 1 sidesten og rester af 1 sidesten, i S 1 sidesten stående på oprindelig plads. Indvendig mål 3,8 m i Ø-V, 3,2 m i N-S. I ager ved mark- skel.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den modsatte Side af samme Ager mod Nord ligger et for Jord blottet Gravkammer uden Dækstene "Kirken" kaldet. Kammeret ligger i Retningen V-Ø og er temmelig stort, men saa overgroet med Tjørn at det er umuligt nærmere at angive Størrelsen. Det synes at have Indgang i Syd. - Kammeret var brolagt i Bunden. Bevoksning: 1982: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af Jættestuekammer i Ager ved Markskel. I N 4 Sidesten og i V 1 Sidesten og Rester af 1 Sidesten, i Syd 1 Sidesten staaende paa oprindelig Plads. Indvendig Maal 3.2 m i N-S, 3,8 i Ø-V.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af jættestuekammer; udstrakt NNV/SSØ. I nord 4 bæresten in situ, mod vest 1 hel og en delvis søndret bæresten, begge in situ. Mod syd 1 bæresten, ligeledes in situ. Ingen rester af tørmur. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)