Ravnebjærg Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-14

Fredningsnr.
42192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, diam. 12 m og 1,5 m h. 11 små randsten i N. Sprængte rester af kammer. Sydside afskåret af skovdige og overpløjet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1947 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i skov. Diam. 12 m og 1 1/2 m h. 11 smaa Randsten i N. Sprængte rester af kammer. Sydside afskaaret af Skovdige og overpløjet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af halvcirkelformet omrids, 1,8 x 14,0 x 11,0 m., mod V gennemskåret af skovdige ud mod ager, hvor den resterende, overpløjede del af højen kan anes. Mod N kan følges et ubrudt forløb af randsten over ca. 5-6 m., tilsyneladende i en ret linie forløbende ca. NV/SØ. I højoverfladen, omkransende en sænkning i denne, ses toppene af 7-8 store, jordfaste sten rage op, udgørende tilsammen en halvcirkel- eller pæreformet figur - formentlig bærestenene i et kammer. Mod N sidder flere jordfaste sten, muligvis en gang. Flere, tildels sprængte, større sten ligger på højoverfladen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)