Pæregaard Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-16

Fredningsnr.
42182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, diam. 12,5 m. 4 sidesten af rundt kammer. 20 rand- sten, hvoraf flere væltede. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En forstyrret Stendysse, hvis Gravkammer er ovalt i Retningen SV- NØ. 9' l. og omsat med sten snarest oprindelig en Runddysse c. 38' i Diam. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i Skov diam 12,5 m. 4 sidesten af rundt kammer. 20 Randsten, hvoraf flere er væltede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,2 x 12,5 x 11,0 m., med 24 randsten (heraf mange udvæltede) synlige. Af kammeret ses 5 bæresten (kun øvreenderne rager op), ud fra hvis placering der efter alt at dømme er tale om et østvendt, polygonalt kammer. En eller to jordfaste sten Ø for selve kammeret er da formentlig at opfatte som bæresten i gangen. På højen og især i kammeret mange sekundært anbragte sten under "megalitstørrelse". Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)