Pæregaard Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-17

Fredningsnr.
42183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. Rester af fodkreds. Spredte større sten på top. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
VSV herfor [for sb.16] en lav rund Jordhøj, i hvis Grønsvær 2-3 Kredse af Sten kunne spores i forskjellig Højde. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skov. 1/2 x 10 m. Rester af Fodkreds. Spredte større Sten paa Top.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Oval eller rektangulær høj, 1,2 x 14,0 x 8,5 m., omridset stedvis noget utydeligt. Mod Ø og måske mod V ses rester af stenomsætning i form af randstens-øvreender. Mange jordfaste sten på højoverfladen, dog ingen struktur (kammer) erkendbar. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)