Tranekær Slot
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-25

Fredningsnr.
411927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenomsat langhøj, orienteret NØ-SV, 1-1,5 m høj, 45 m lang og 5 m bred. De ca. 1 m høje, til dels jorddækkede randsten står for en dels vedkommende på oprindelig plads, medens an- dre er væltede. Formentlig langdysse. Af kammer ses intet. Højen ligger i et græsareal 57 x 17 m, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8327
Langelands Museum

1975 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenomsat langhøj, orienteret NØ-SV, 1-1 1/2 m høj, 45 m lang og 5 m bred. De ca. 1 m høje, til dels jorddækkede randsten står for en dels vedkommende på oprindelig plads, medens andre er væltede. Formentlig langdysse. Af kammer ses intet. Højen ligger i et græsareal 57 x 17 m, i ager.

1975 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8327
Langelands Museum
Langhøj, sandsynligvis dysse.

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2675/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,0 x 48,0 x 11,0 m., forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Dog kunne kun enkelte randsten (på S-lige langside) erkendes i den næsten meterhøje urtevegetation, hvorfor de ovenfor angivne mål gælder højens udstrækning bedømt visuelt og ikke ud fra randstensforekomster. Orienteret ØNØ/VSV. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)