Stubbehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-2

Fredningsnr.
42189

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/10 1929 (Karen Larsen, Kr. Larsen og Mads Larsen) Langdysse, orienteret N-S. I stub.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Stubbehaven der ligger som en Enklave mellem Lissemose Jorder, findes en ikke uanselig Langdysse, der imidlertid er saa tæt bevoxet, at en nærmere Beskrivelse af den ikke kunde optages. (se Nr. 1 b af Lissemose). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Stub or. N-S. (bør restaureres og frilægges). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret NØ/SV. Randstenskæde kan helt eller delvis følges mod V (ubrudt), S (udvæltet) og Ø (randsten næsten helt jorddækkede, men flere rager op). Mod N er højen afskåret af sognevej. I randstenskæden mod NV er en delvis nedgravet hule, ca. 1 år gammel, med overbygning af gammelt snehegn m.v. Rydning af hulen aftalt med faderen til nogle af "hulebyggerne". Der kan ikke med sikkerhed påvises kamre, omend et par grupper af store, jordfaste sten på højoverfladen vel kunne være spor af sådanne. Højen er trykt på 4 cm.-kort og her korrekt afsat men fejlagtigt benævnt "skibssætning" (ved forveksling med 4218:10). Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)