Skebjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-26

Fredningsnr.
421813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj med 2 stenkamre, 15 x 25 m, orienteret N-S. Bevokset med egetræer i ager. Nordlige kammer: 2 dæksten, 11 sidesten, gang i Ø med 2 side- sten. På den nordligste dæksten findes skålgruber. Sydlige kammer: 10 sidesten, 2 gangsten i Ø. Del af nedskredet dæksten i kamret. NMI: (Meget smukt oldtidsminde)
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig oval, flad Høj med tvende Gangbygninger (se Løfflers Prospekt og Grundplan). Af den østre er den ene Side af Gangen bortført, men selve Kammeret er endnu uundersøgt og meget jordfyldt, omtr. 10' l, 7'9" br. Dets to Dækstene ligge i en usædvanlig Retning, den nordligste af dem viser i Overfladen 4-5 skaalformede Fordybninger. - Den vestre Gangbygning, hvis Gang ligesom den østres vender imod Syd er berøvet Dækstene, udgravet og til Dels forstyrret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj med 2 Stenkamre, bevokset med Egetræer i Ager. Or. N-S og 15 x 25 m. Nordlige Kammer: 2 Dæksten, 11 Sidesten, Gang med 2 Sidesten i Øst. Paa den nordligste Dæksten findes Skaalgruber. Sydlige Kammer: 10 Sidesten, 2 Gangsten i Øst. Del af nedskredet Dæksten i Kamret. (Meget smukt Oldtidsminde).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Tinglysning
Journal nr.: 1433/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med 2 kamre. Højens præcise omrids og udstrækning kan ikke angives, da randsten ikke kan erkendes. De angivne mål gælder derfor det udyrkede område som helhed. Orienteret ca. Ø/V. Ø-lige kammer med 11 bæresten, hvoraf to delvis indvæltede, og 2 dæksten; på den N-lige af disse 10, på den S-lige 2-3 skålgruber. N-lige dæksten lidt nedskredet i kammer. Kammeret polygonalt med gang mod S, hvoraf 2 bæresten i V-siden forefindes. Udv. kammermål: 4,0 (N/S) x 3,7 m. Højde : 2,0 m. Ganglængde: Mindst 1,8 m. V-lige kammer er ligeledes polygonalt, sat af 8 bæresten, med gang mod S, hvoraf 2 bæresten i hver side (1 væltet) foreligger. Eneste foreliggende dæksten nedskredet i kammeret, hvor den står på kant. Indvendig måler kammeret 2,0 (N/S) x 2,1 m. Gangens længde mindst 2,0 m. En sti fører gennem kornmarken fra markvej S for højen hen til denne. Denne sti kunne evt. ved tinglysning gøres permanent. Et vandhul mellem højen og markvejen er inden for det sidste par år blevet ulovligt opfyldt og sløjfet (jvf. foto 4:22), idet vandhullet lå mindre end 100 m. fra højen. Ovennævnte sti gennem kornet er et udtryk for den store besøgsintensitet, der følger af højens beliggenhed tæt ved stærkt trafikeret amtsvej (se Seværdighedsforklaring). Afbildning i P.V. Glob: "Danske Oldtidsminder", med dam i forgrunden. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt og, især hvad angår det Ø-lige kammer, velbevaret fortidsminde i sig selv. Hertil kommer, at det med sin bevoksning af gamle, fritstående ege, sit prototypiske "teaterdysse"-kammer og sin beliggenhed i særlig smukt landskabeligt samspil med skovbryn og marker nærmest er indbegrebet af "Det klassiske danske Oldtidsminde". Stærkt befærdet amtsvej med fint udsyn til højen fører forbi 200 m. mod Ø. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)