Rindels Høj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-16

Fredningsnr.
42186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, "Rindels høj", 8 x 60 m, orienteret N-S. Rester af 2 kamre i N-ende. Randsten: i N 4, S 4, Ø 39, V 38. - 5 m V for langdyssens N-ende et fritstående, rektangulært dyssekammer, orienteret Ø-V, med 2 sidesten i hver langside. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I denne ligger en meget anselig Langdysse 184' l. 26' br. i Retningen NNØ-SSV 34' fra den nnø Ende ligger et aflangt firkantet Gravkammer i samme Retning som Dyssen og noget derfra Rester af et andet (?). Af Randstenene, der vende en jevn Side udad, har der været c. 50 paa den øsø Side 48 mod vnv, hvoraf de fleste ere bevarede. Mod ssv er 3 Endestene mod NNØ er der 4. - Højen kaldes "Rindels Høj". Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rindels Høj" Langdysse i Skov or. N-S 8 x 60 m. Rester af 2 Kamre i Nordende. Randsten: N 4, S 4, Ø 39, V 38. 5 m V for Langdyssens Nordende et fritstaaende, rektangulært Dyssekammer, or. Ø-V, med 2 Sidesten i hver Langside. (Seværdig). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse "Ringelshøj", 1,8 x 58,0 x 8,5 m. Orienteret N/S. Omsat med meget store randsten, der tilsyneladende næsten alle endnu forefindes, mange endog opretstående. Særlig store (udvæltede) randsten for begge langhøjens ender. Højfylden tilsyneladende intakt, kun lidt udskredet. I højens N-ende 2 ødelagte kamre, der på grund af brombærbevoksning ikke nærmere kan beskrives. Højen blev tidligt i 1970'erne helt tilplantet med gran, som dog senere er ryddet på selve højen. Granskoven går dog (for) tæt på højen, nemlig kun 1 1/2 m. fra randstenene. Tæt bevokset med hindbær- og begyndende brombærkrat. Bør soigneres; skoven ryddes til en noget større afstand fra mindesmærket end den nuværende. "Ringelshøj" vil da kunne blive en af de smukkeste langdysser på Langeland, hvad der med de gunstige adgangsforhold vil gøre den til et søgt udflugtsmål. Dyssekammeret (omtalt på fredn.-kartotekskort) mangler dæksten, men svarer iøvrigt til fredningsbeskrivelsen. Også dette er der plantet for tæt til, foruden at det er næsten gemt i udtyndingskvas og brombær. Henvendelse til ejeren gav som resultat, at denne selv vil rette henvendelse til FFF ang. udsættelse af frihugning omkring højen. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Særlig stor og velbevaret langdysse. Omtalt i publikums-hæfte udsendt af Langelands Museum. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)