Klausebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-17

Fredningsnr.
42188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestuekammer, fritstående, ovalt, orienteret Ø-V, bestående af 10 sidesten, samt 2 dæksten, hvoraf den østlige er nedskre- det. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved et Hegn V. for Gaarden ligger et aflangt Gravkammer 10'6" l. i Retningen NV-SØ. Kun den nv. Ende er uforstyrret og herover ligger endnu en Dæksten. Gang hverken mindes eller kan med Sikkerhed spores. Bevoksning: 1982: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Jættestuekammer i Ager. Ovalt Kammer, or. Ø-V bestaaende af 10 Sidesten, samt 2 Dæksten, hvoraf den østlige er nedskredet. (Kamret fyldt med Marksten.). Bevoksning: 1982: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående jættestuekammer orienteret ca. Ø/V. Ingen synlige rester af gang. 8 bæresten synlige (3 i hver langside, 1 for hver gavl); 1 dæksten mod V nogenlunde in situ, mod Ø en dæksten nedskredet i kammeret. Anlægget sløres i betydelig grad af meget store mængder marksten henkastet på og omkring det i en sådan grad, at kammeret nærmest er fyldt op "til randen" med disse rydningssten, der tildels er nyligt henlagt. Der pløjes for tæt (indtil 1 m.) til kammerets N-lige bæresten. Ved henvendelse på "Toftegård" V for anlægget kunne ingen træffes hjemme. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)