Litzemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-25

Fredningsnr.
421810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Skibssætning, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/10 1929 (Gdr. Karl Hansen og hustru). Diplom. "Skibssætning" og 11 røser og stenkredse, i stub.
Undersøgelsehistorie  (8)
1899 Museal udgravning
Journal nr.: 115/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter anmeldelse fra Winther om rydninger i stubhaven foretoges en udgravning af én af disse. Anlægget bestod af en rund stensætning om en forstyrret stenlægning, under hvilket fandtes trækul og brændte ben.

1929 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 348/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Dyrkning/land- og skovbrug
Langelands Museum

1929 Museal udgravning
Langelands Museum
Undersøgelse af oval stensætning med en kort række sten i forlængelse af enderne, som kølen på et skib. Orientering N-S, 13 x 7,5 m. Der fandtes ingen grave indenfor stensætningen.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skibssætning" og 11 Røser og Stenkredse i Stub. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kun delvis lokaliseret. Beliggende i ryddet og nytilplantet skovparcel med meget tæt bevoksning af gran (plantet) og selvsået løvkrat (brombær, ask, bøg, eg). Enkelte jordfaste sten lokaliseret, men ikke muligt at afgøre om stående i en kreds eller "skibssætning". Røser ikke lokaliseret. Beplantningen ulovlig, bør kræves ryddet i et sådant omfang, at fortidsminderne frilægges. Ejeroplysning på skema. Genbesigtiget med JGB. Vi fandt skibssætningen og røserne, men de blev ikke beskrevet, fordi JGB mente, at Clemme bør måle dem ind på et kort. NHJ 28.03.88: Ligger i en gammel stævningsskov umiddelbart S for langdyssen (4218:9). Vi fandt mange forskellige stenformationer, men opgav p.g.a,. tidsmangel at beskrive dem nøjagtigt. NHJ Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)