Stengade Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-37

Fredningsnr.
42194

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste, 1 x 2 m, orienteret NV-SØ. 2 dæksten og 3 sidesten synlige. Delvis jorddækket. I skov, ved vej.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste i Skov ved Vej or. NV-SØ, 1 x 2 m. 2 Dæksten og 3 Sidesten synlige. Delvis jorddækket.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste orienteret NV/SØ. 1 dæksten in situ i N. S herfor ses, hvad der formentlig er kistens forlængelse mod SØ, nemlig 2 jordfaste sten, ca. 1 m. lange, der sammen med de 3 bæresten under dækstenen giver kisten et noget polygonalt omrids. Målangivelsen ovenfor gælder anlægget inklusive disse to jordfaste sten. Ø for kisten ses en koncentration af hovedstore sten, der muligvis indgår i anlægget, men ikke er indeholdt i målsangivelsen ovenfor. Ulovligt tilplantet med unge bøge inden for 5 m.-zonen. Rydning af den ulovlige tilplantning aftalt med ejeren. Skal være sket senest 1.5.83. Genbesigtiget 25.10.83. Rydning ikke foretaget. Derpå telefonisk henvendelse til ejeren, som lovede at "tage det op" med sin skovfoged. Genbesigtiget endnu en gang 28.12.83. Rydning af ulovlig beplantning stadig ikke sket. Ejeroplysning på skema.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)