Oldenbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-28

Fredningsnr.
421814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/12 1907 (Propr. D. Rasmussen, Oldenbjerggård) Diplom. Afmærkn.: MS (1913, stud Nordmann) Langdysse, orienteret VNV-ØSØ. 2 udgravede kamre med gang, men uden dæksten. Bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S. for Oldenbjerg skal ligge en Dysse, af hvilken paa Grund af et tæt Tornekrat ikkun en enkelt Randsten er tilsyne. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af 2 jættestuer i langdysse. Udover skeletdele, lerkarskår og flint fandtes en urne med brændte ben. Over fødderne på et af skelletterne fandtes underkæben af en hest. Blandt flintredskaberne fandtes en flintdolk af sen type.

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rensning af anlægget for krat og rejsning af 4 væltede bæresten. Alle randsten forefandtes væltede.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse or. VNV-ØSØ. Bevokset i Ager. 2 udgravede Kamre med Gang, men uden Dæksten. (Bør ryddes for Bevoksning).

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret ØSØ/VNV. Randstenskæde med mange udvæltede og enkelte sprængte sten, men iøvrigt stort set intakt mod S, V og N. Mod Ø tæt, uforcérbar kratbevoksning, hvorfor det ikke kan fastslås, om højens afslutning her (i markskel) er organisk eller skyldes afpløjning. To polygonale kamre med gang mod S, udgravede og derfor tilsyneladende jordfri men opfyldt med kvas fra udtynding og beskæring af højens træbevoksning. Dæksten mangler på begge kamre. Højen bevokset med i hvert fald tildels selvsåede surkirsebær i alle alderstrin - de ældste dog mindst 30-40 år gamle. Ejer har udtyndet disse og i strid med fredningsbestemmelserne anbragt kvaset på højen og især i kamrene, som derved er helt utilgængelige. Ved henvendelse til ejeren blev der indgået aftale med denne om, at kvaset skulle fjernes fra kamrene senest 1.5.83. En lille, § 53-krænkende granplantning i et bælte ca. 15 m. bredt påtaltes over for ejeren, der lovede ikke at plante yderligere i området, samt at alle træer vil blive fjernet, så snart de i løbet af 5-6 år har nået størrelse som salgbare juletræer. Denne løsning skønnedes forsvarlig under hensyn til højens afsides beliggenhed uden offentlig adgang. ** Seværdighedsforklaring ** Ved udtynding/rydning af vegetation vil mindesmærket komme til at fremtræde som et smukt oldtidsminde, med en flot beliggenhed på en bakkeryg. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.