Lykkeby
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-34

Fredningsnr.
42199

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/12 1899 (Gdr. Jens Pedersen). Afmærkn.: MS (1913, stud. Nordmann). Langdysse. Kammer med dæksten, hvorpå ses kløvningsmærker. Ø-enden afsprængt, men på plads. Bevokset med fritstående eg og bøg. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse i Retningen V-Ø omtr. 110' l. men overgroet med et tæt Buskads, der umuliggjør en nøjagtig Bestemmelse af dens Udstrækning. Omrt. midt paa Dyssen ligger et endnu vist urørt Gravkammer med Dæksten over, hvis Underkant er i Linie med Jordhøjningens Overflade. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1899 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal restaurering
Journal nr.: 727/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rensning af dyssen for krat. Der forefandtes randsten, alle væltede.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ager bevokset med fritstaaende Eg og Bøg. Kammer med Dæksten, hvorpaa ses Kløvningsmærker. Østenden afsprængt men paa Plads. (Seværdig). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med tilsyneladende velbevaret randstenskæde, omend for en stor del jorddækket og/eller gemt i krat. Højfylden intakt. Orienteret ca. Ø/V. 1 kammer omtrent midt i højen, tilsyneladende næsten intakt, jordfyldt, med dækstenen in situ omend lidt forrykket. Subrecente kløvningsmærker på dækstenen, hvis Ø-ende er afsprængt (vistnok naturligt) men på plads. Kammeret orienteret Ø/V, rektangulært. 6 bæresten kan med sikkerhed fastslås. Den angivne længde angår ikke selve megalitten målt efter kortsidernes randsten, da sådanne ikke kunne findes i uigennemtrængeligt brombærkrat. Derfor måltes hele det udyrkede område med højen på. Bredden derimod målt efter randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Særlig velbevaret langdysse, ualmindelig smukt beliggende i landskabet. Bevokset med fritstående ege og bøge. Gode tilkørselsforhold ad Løkkeby Strandvej. Gode parkeringsforhold for personbiler og en enkelt bus. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)