Blaamose Have
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-56

Fredningsnr.
421819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4218:19 Langhøj. Højen er 16 x 36 m stor, og op til 2 m høj. På langhøjen ses flere store sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
I den lille Skov "Blaamosehaver" findes mod S en Jordhøj, usikkert om gravhøj. På det flade land, N for højen, temmelig tæt ud mod det vestlige hegn findes stenkredse.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 113/69
Langelands Museum
I sydlige udkant af skoven "Blaamosehaven" samling af 6-7 større sten, nedad N- og S- skraaningen henh.vis 5 og 3 større sten. Sands. ødelagt jættestue. De af Winther nævnte stenkredse kunne ikke findes. Dette sted er delvis beplantet med unge graner.

1969 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 113/69
Langelands Museum
Langhøj, Blaamose Have. 16x36 meter beliggende på en aflang, øst-vest orienteret hatbakke i ældre skov omkranset af dyrket mark. Mod øst falder terrænet brat, mens det mod syd, vest og nord har et mere jævnt fald. Højden på fortidsmindet anslås til 1½-2 meter. På toppen ses flere store kampesten, der kan restere fra et forstyrret kammer, ligesom der især omkring fortidsmindets vestlige og østlig del ses større sten i sammenhængende forløb, der må udgøre randsten. Fortidsmindet synes relativt godt bevaret om end det på toppen formentlig vil være forstyrret af skovdriften i tidligere tider. Fortidsmindets opbygning er generelt svært erkendbar grundet den kraftige opvækst i underskoven af brombærkrat. Området inddrages tidligt til skovbrug, og senest i 1992 får skoven sit nuværende udseende, hvor fortidsmindets nordlige tredjedel er beplantet med nåletræer og den resterende del med egetræer og elm med en diameter på 15-30 cm i diameter.

1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1208/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1700
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Langhøj, Blaamose Have. 16x36 meter beliggende på en aflang, øst-vest orienteret hatbakke i ældre skov omkranset af dyrket mark. Mod øst falder terrænet brat, mens det mod syd, vest og nord har et mere jævnt fald. Højden på fortidsmindet anslås til 1½-2 meter. På toppen ses flere store kampesten, der kan restere fra et forstyrret kammer, ligesom der især omkring fortidsmindets vestlige og østlig del ses større sten i sammenhængende forløb, der må udgøre randsten. Fortidsmindet synes relativt godt bevaret om end det på toppen formentlig vil være forstyrret af skovdriften i tidligere tider. Fortidsmindets opbygning er generelt svært erkendbar grundet den kraftige opvækst i underskoven af brombærkrat. Området inddrages tidligt til skovbrug, og senest i 1992 får skoven sit nuværende udseende, hvor fortidsmindets nordlige tredjedel er beplantet med nåletræer og den resterende del med egetræer og elm med en diameter på 15-30 cm i diameter.

Litteraturhenvisninger  (0)