Snedkerbanken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090301-4

Fredningsnr.
441812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, hvoraf 4 bæresten og 1 dæksten bevaret, kamret 2 x 1,5 m. Ca. 100 m. syd for landevejen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skraaningen (...) af Snedkerbanken ligger et i NV-SØ aflangt firkantet Gravkammer 6' l 4' br. En Dæksten er tilbage [skitse]. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, hvoraf 4 Bæresten og 1 Dæksten bevaret; Kamret 2 x 1 1/2 m. Paa Skraaningen af Snedkerbanken. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
(Del af) jættestuekammer, 0,8 x 4,0 x 2,0 m., på bakkefod i skov. Med sikkerhed kan konstateres toppene af 4 næsten helt jorddækkede bæresten, udgørende det nordvestre hjørne af et retvinklet kammer. 1 delvis nedskredet dæksten. Flere mulige bæresten kan anes i skovbunden mod S og Ø. Kammers indvendige mål minimum 1,5 x 2,0 m. Orienteret VNV/ØSØ. En lille skovvej forløber Ø/V kun 1 m. N for kammeret. Meget dybe hjulspor i lerbund, fortsat og/eller udvidet kørsel vil kunne udgøre en trussel. En sten (randsten ?) ses i hjulsporets N-lige kant. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en megalit, der ligger i skov. Det er svært erkendeligt. Der ses fire sten, som formodentlig er bæresten, hvor af minimum én er flyttet fra sin oprindelige placering. Den tidligere beskrevne dæksten mangler.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)