Bøgebjerg
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090301-5

Fredningsnr.
441811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 24 sten, 8 m i diameter, indenfor findes en lav højning. Ca. 100 m. N-NØ for toppen af Bøgebjerg og ca. 30 m. syd for skovvejen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den flade Top af Bøgebjerg er en stensat Kreds 26 1/2 ' x 27' i Diam. af jevnt store Stene.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 24 Sten, 8 m i Diam; indenfor findes en lav Højning. Paa Toppen af Bøgebjerg.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kreds af tæt satte, indtil meterstore sten, ca. 30 stk., 0,4 x 9,0 x 9,0 m. Flere sten indenfor kredsen, der omslutter en svag højning. Beliggende på lille højning umiddelbart NNØ for den markante bakke "Bøgebjerg". I nyplantning (gran), der ikke overholder § 53, men går indtil 2 m. fra kredsen. Arealet indenfor kredsen er ikke tilplantet, men helt bevokset med urter, der slører stenene i en sådan grad, at der ikke toges foto. Ved rydning af skov forud for nuplantning er der afbrændt kvas på området, uden at dette dog kan ses at have forvoldt nogen skade. Aftalt med ejer, at de for tæt på kredsen plantede træer fjernes indtil en afstand af 5 m. fra stenene.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)